Kanalizācija un notekūdeņi

Dalīties ar citiem

Sazinieties ar mums

WILO Baltic SIA

Maskavas iela 227
LV-1019 Rīga

Sazinieties ar mums

+371 67145 229

Mon-Thr: 9am - 5pm

Fri: 9am - 5pm

Notekūdeņu savākšana un transports

Galvenā loma apkārtējās vides aizsardzībā un resursu saglabāšanā ir notekūdeņu savākšanai un transportēšanai. Nepārtrauktie izaicinājumi, piemēram, pieaugošais cietvielu apjoms notekūdeņos, kas apgrūtina iekārtu darba nosacījumus, rada nepieciešamību pēc pastāvīgiem, inovatīviem procesu un ar tiem saistīto preču uzlabošanas veidiem.

Dalīties ar citiem

Mēs varam palīdzēt.

Laipni lūdzam Wilo Baltic SIA

e-pasts

T +371 67145 229

F +371 67145 566

Notekūdeņu savākšana un transports

Pioneering for You