Ūdensapgāde

Dalīties ar citiem

Sazinieties ar mums

WILO Baltic SIA

Maskavas iela 227
LV-1019 Rīga

Sazinieties ar mums

+371 67145 229

Mon-Thr: 9am - 5pm

Fri: 9am - 5pm

Ūdens sagatavošana

Dzeramā ūdens vai tehniskā ūdens sagatavošana, dzesēšanas ūdens temperatūras kontrole kā arī mazgāšanas un skalošanas iekārtu optimizācija. Šie ir tikai daži piemēri, kuros ūdens tiek sagatavots īpašam izmantošanas mērķim. Šādos gadījumos visā pasaulē tiek izmantoti Wilo sūkņi. Mūsu speciālisti nodrošina šādiem izmantošanas mērķiem paredzētas individuālas pieejas un risinājumus.

Galvenā loma apkārtējās vides aizsardzībā un resursu saglabāšanā ir notekūdeņu savākšanai.

Nepārtrauktie izaicinājumi, piemēram, pieaugošais cietvielu apjoms notekūdeņos, kas apgrūtina iekārtu darba nosacījumus, rada nepieciešamību pēc jauniem, inovatīviem procesu un ar tiem saistīto preču uzlabošanas veidiem. Papildus nepieciešama arī energosaimniecība.

Pasaules klimata pārmaiņu kontekstā zems enerģijas patēriņš un līdz ar to arī mazas dzīves cikla izmaksas ir aktuāls temats, turklāt nākotnē šī būs viena no tirgus svarīgākajām tēmām. Wilo konstruētajai augstražīgajai tehnikai šajā nozarē ir milzīgs potenciāls, kas palīdzēs ietaupīt ūdens resursus un samazināt izmaksas.

Attīrīšanas stacijas ražošanas notekūdeņus attīra no kaitīgajiem piejaukumiem.
Lai notekūdeņus attīrītu tiktāl, ka tos bez riska var atkārtoti izmantot ūdensapgādē, nepieciešams ilgs un dārgs process. Šīs nozares atbildīgajām personām nemitīgi jācenšās ietaupīt izmaksas, vienlaicīgi nodrošinot kvalitātes atbilstību daudzajiem attiecīgo valstu specifiskajiem noteikumiem un likumiem. Wilo attīstītā augstražīgā tehnika piedāvā milzīgu potenciālu, kas ļaus ietaupīt ūdens resursus un samazināt izmaksas.

Dalīties ar citiem

Mēs varam palīdzēt.

Laipni lūdzam Wilo Baltic SIA

e-pasts

T +371 67145 229

F +371 67145 566

Ūdens sagatavošana

Pioneering for You