Ūdensapgāde

Dalīties ar citiem

Sazinieties ar mums

WILO Baltic SIA

Maskavas iela 227
LV-1019 Rīga

Sazinieties ar mums

+371 67145 229

Mon-Thr: 9am - 5pm

Fri: 9am - 5pm

Ugunsdzēšanas sūkņi

Reģionālo noteikumu ievērošana, izmantojot specifiskus attiecīgās nozares risinājumus.
Dažādie ēku nosacījumi un atšķirīgie reģionālie noteikumi rada situācijas, kurās ir nepieciešami specifiski risinājumi. Iesakām izmantot Wilo zināšanas ko nodrošinās kompetentu speciālistu konsultācijas un efektīgu sūkņu tehnika.

Gatavs darbam jebkurā situācijā

Dažādas situācijas ēkās un atšķirīgie reģionālie noteikumi rada situācijas, kurās ir nepieciešami specifiski risinājumi. Augstvērtīgie Wilo komponenti ļauj veikt individuālu ugunsdzēsības ierīču komplektāciju. Gūstiet priekšrocības, izmantojot mūsu zināšanas un augstražīgo sūkņu tehniku. Izmantojiet pilnībā automatizētu, stabilu ūdensapgādes iekārtas sistēmu, ko veido energoefektīvi augstspiediena centrbēdzes sūkņi un standarta motori.

Ugunsdrošības tehnika un dzeramais ūdens

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības iekārtas tiek izmantotas tikai ugunsgrēka gadījumos. Gadījumā, kad tās ir piepildītas ar ūdeni un netiek nodrošināta caurplūde, ir iespējams ar higiēnu saistīts risks. Ja šādas iekārtas ir savienotas ar dzeramā ūdens apgādes iekārtu, tās var radīt apdraudējumu dzeramajam ūdenim.

Dzēšanas ūdensapgāde atbilstoši augstākajam tehniskajam standartam

Löschwasserversorgung

Dzēšanas ūdensapgādei paredzētie augstražīgie Wilo sūkņi piedāvā specifiskus, attiecīgajai nozarei nepieciešamos risinājumus un nodrošina atbilstību reģionālajiem noteikumiem. Ugunsgrēka gadījumā ļoti svarīga ir pilnīga darba drošība.

Wilo sūkņu tehnika nepievils

Wilo sūkņu tehnika nodrošina atbilstību augstākajiem tehniskajiem standartiem un nepārtrauktu funkciju. Vaicājiet pēc mūsu zināšanām un kompetento speciālistu konsultācijām.

Dalīties ar citiem

Mēs varam palīdzēt.

Laipni lūdzam Wilo Baltic SIA

e-pasts

T +371 67145 229

F +371 67145 566

Dzēšanas ūdensapgāde

Pioneering for You