Ēku automatizācija

Dalīties ar citiem

Sazinieties ar mums

WILO Baltic SIA

Maskavas iela 227
LV-1019 Rīga

Sazinieties ar mums

+371 67145 229

Mon-Thr: 9am - 5pm

Fri: 9am - 5pm

LON

Lokālu tīklu izveidei paredzēta, standartizēta un no ražotāja neatkarīga kopņu sistēma, ko veido brīvā kopņu vadojumā saslēgti inteliģentie sensori, izpildītāji un kontrolieri. Komunikācija ir orientēta uz objektiem un notiek, izmantojot t.s. standarta tīkla mainīgos vienumus (SNVT). Šie vienumi ir aprakstīti publiskotajā darbības profilā: pump controller 8120.

Priekšrocības:

  • vienots vispasaules kopnes standarts;
  • mazāka vadojuma apjoma nepieciešamība, izmantojot brīvo kopnes topoloģiju.

No ražotāja neatkarīga projektēšana: ir iespējama, izmantojot LON

LON ir komunikācijas sistēma, kas nodrošina vertikālo komunikāciju starp visiem automatizācijas līmeņiem un ļauj veidot arī brīvu tīkla topoloģiju, izmantojot divvadu elementu TP/FT10. Ar LON ir iespējams izmantot profilus, kas ļauj veidot no ražotāja neatkarīgu projektēšanu.

Tiešs, brīvi izvēlētu iekārtu tīklojums

LON ievieš decentralizācijas principu. Tas ļauj veikt tiešu, brīvi izvēlētu iekārtu tīklojumu, neveidojot tīkla hierarhiju. Vairāku mediju veidu definēšana un viena tīkla diapazona izmantošana ļauj realizēt sarežģītus izmantojuma veidus arī ar mediju robežu palīdzību. Loģiskie savienojumi starp tīkla mainīgajiem vienumiem tiek veidoti ar projektēšanas rīku un saglabāti projekta kopējā datu bāzē. Nemainīgu dažādu ražotāju produktu izmantošanas veidu nodrošinās lietošanas veidu profilu definīcija.

LON darbības profils atbalsta neskaitāmus lietošanas veidus

Wilo risinājumos tiek izmantots sūkņiem paredzētais LON darbības profils 8120. Turklāt, izmantojot LON, sūkņa objekts vienmēr atveido sūkņu sistēmu. Šai gadījumā nav svarīgi, vai ir pievienots viens sūknis, divi sūkņi vai vairāku sūkņu iekārta. Turpmāk atradīsit detalizētu informāciju par atsevišķajām Wilo-LON piesaistēm un projektēšanai nepieciešamo dokumentāciju.

Modulbeschreibungen

Sērijas

  • Sērija Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Sērijas

  • Sērija IP-E/DP-E
  • Sērija IL-E/DL-E – sērija Economy MHIE
  • Sērija Multivert MVIE
  • Sērija Helix VE

Sērijas

  • Sērija Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Sērija Wilo-Comfort COR.... /CC
Dalīties ar citiem

Mēs varam palīdzēt.

Laipni lūdzam Wilo Baltic SIA

e-pasts

T +371 67145 229

F +371 67145 566

LON

Pioneering for You